Olvasási idő: 5 perc

Nem titok, hogy a  numerológiával, azaz a név betűk és számok általi elemzésével megtudhatod, hogy ebben az életben milyen feladatot vállaltál. Segítségével önismeretre teszel szert és ha önmagadat ismered, másokat is könnyebben meg tudsz érteni. Egy komplett névelemzéssel, –  melyhez neved, születési év, hó, napod megadása szükséges – fény derül jellemedre, külső és belső, látható, vagy rejtett tulajdonságaidra és még ha a hideg kiráz is tőle, igen, a hibáidra. Válaszod ezekre mindig egyedi, függ a jellemedtől, tudatosságodtól, az egyszerre rád ható külső és belső erők összességétől és attól is, hogy ismered-e, tudod-e és egyáltalán vállalod-e saját előnyeidet és hátrányaidat, jó tulajdonságaidat és esetleges hiányosságaidat. 

A 2019-ben újszülött babájuknak nevet kereső szülők TOP 10 névbakijáról szóló blogposztomat itt olvashatod.

DE MI IS  AZ A NÉVELEMZÉS?

Az egész Univerzum matematikai képletekben leírható, így mi magunk is ennek az Univerzumnak a létezőiként saját matematikai kódokkal rendelkezünk.  Ezeket a kódokat a numerológia által a nevünk és életeseményeink dátuma alapján lefordítom, hogy megértsd életedet, utadat ezen a jelen földi létedben.

Akit segítségül hívok ebben, Cheiro, a modern idők egyik legnagyobb asztrológusa (1866-1936).   Cheiro kialakított egy számkulcsot, ez pedig 1-8-ig helyezi a betűket egy sajátos számrendszerbe.  Az általam használt kulcs tehát a Cheiro számkulcs, kiegészítve a magyar nyelvben található betűk értékével.

Téged is sok hatás ér, jó és rossz egyaránt. Születésedtől kezdve  számtalan lehetőség birtokában vagy. A kérdés az, hogy ezeket hogyan használod ki. A jó és kevésbé jó helyzetekre  mindig mindenki másképpen reagál. Legyél vele tisztában, hogy ezeket a helyzeteket Te teremtetted meg, mert valahol, valamikor nem vetted figyelembe az ok-okozati összefüggéseket.   

A KIVÁLASZTOTT NÉV-OPCIÓK KÖZÜL MIÉRT A NUMEROLÓGIA SEGÍTSÉGÉVEL VÁLASZD KI A BEFUTÓT?

Hadd tegyek fel neked három egyszerű kérdést: 

1./ amikor végiglapoztad az utónévkönyvet, eszedbe jutott egyáltalán hogy a szép csengésen túl valami extra mondanivalója is lehet a kiválasztott névnek?

2./ múlhat azon egy élet sikeressége, hogy még csak kíváncsi sem vagy arra,  mivel vértezhetted volna fel gyermekedet?

3./ ha nehézségekbe ütközik, de könnyűszerrel túlléphetne rajta, nyugodt lenne a lelkiismereted,  hogy te esélyt sem adsz rá neki?

A BETŰK ÉS SZÁMOK NEM HAZUDNAK. TÉPD KI GYÖKERESTÜL AZT A TÉVHITET, HOGY AMIBEN KEVÉSBÉ VAGY SIKERES ÉS NEM MEGY, A SZŐNYEG ALÁ KELL SÖPÖRNÖD!

Eddig olvashattál arról, mi is az a névelemzés és tudod azt is, hogyan befolyásolhatod vele pozitív irányba születendő gyerkőcöd életét. A fejemet merem tenni rá, hogy olvastál már rengeteg féle-fajta elemzést, amely csak a felszínt kapargatja arról, hogy egy-egy név milyen szuperképességű tulajdonságokkal ruházza fel viselőjét. Gyakorlati példámban én nem is ezt akarom most bemutatni  neked. 

A Cheiro-féle számkulcs arra is felhívja a figyelmet, hogy a nevek kiegyensúlyozottsága mikor a legjobb. Ez pedig nem mást jelent, mint hogy  minden szám megfelelő arányban legyen jelen nevedben. Látni fogod hogy mely számok dominálnak és mely számokkal nem találkozol egyáltalán. Ilyenkor hasít beléd a felismerés, hogy életedben a fejlesztendő területekkel is dolgod van. 

A névben azonos számok, előfordulásuk gyakoriságától függően lehetnek:

  • ha egyszer fordul elő – átlagos erősségű hatású
  • ha kétszer fordul elő ugyanaz a szám a névben – erős hatású
  • ha háromszor fordul elő – optimális hatású
  • ha négyszer vagy többször fordul elő ugyanaz a szám, akkor túlzásra vagy az illető szám negatív hatásaira hívja fel a figyelmedet.

TÉGED IS NAP MINT NAP FOJTOGAT EZ A PROBLÉMA?

A névből hiányzó betűszámok a helyes meglátás, a jól működő ítélőképesség hiányát jelzik e szám által jelzett téren. Ugyanakkor megmutatják, milyen nehézséget kell a név viselőjének megoldani a hiányzó számok által jelzett területeken.

Nézd meg a 2019-es év magyarországi TOP 10 fiúnevek közül az 1. és  10. helyezett nevek elemzésének egy kis részletét, a névből hiányzó betűszámok vizsgálatát.

Mivel vezetékneved mindig adott és ahhoz választasz keresztnevet, az elemzés csak akkor hiteles, ha teljes nevedet veszem górcső alá.

A TOP 1-es fiúnév 2019-ben a Bence volt.

Mint mondtam, csak a Bence név numerológiai elemzése nem ad hiteles képet viselőjéről, ezért választottam  hozzá pl. az elég gyakori Kiss vezetéknevet.

MELYEK AZOK A FEJLESZTENDŐ TERÜLETEK KISS BENCE ÉLETÉBEN, MELYEK LEGYENGÍTIK ÉS NYOMASZTÓAN HATNAK RÁ – A HIÁNYZÓ BETŰSZÁMOK VIZSGÁLATA

Tehát Kiss Bence nevének betűit behelyettesítve a Cheiro-féle számkulcs táblázatába, a hiányzó számokat vizsgálva megállapítottam, hogy nevéből hiányzik a 4-es, 6-os, 7-es és 8-as számok segítő energiája. 

Mit jelent ez?  

Figyeljen oda, hogy pontosan, precízen végezze el munkáját, mert hajlamos elveszni a részletekben. Sőt,  azt félvállról veszi, hidegen hagyja, elnagyolja. Sok esetben a tudását és a tehetségét is fél kimutatni. Olyannyira hagyja inkább  hogy háttérbe szorítsák, hogy a felelősséget is nehezen viseli el. Azt méltánytalan tehernek tartja, amit mások jogtalanul akarnak ráhárítani. Úgy érzi kutyaszorítóban van, szeretne fellázadni a sorsa ellen, az őt mostohán kezelő egész világ ellen.  Arra kell törekednie, hogy erőlködés nélkül tudatosítsa magában: a felelősségteljes munka mindig fáradozással jár minden területen. Vegye észre, ha felülkerekedik összeférhetetlen énje. Pont ez az, amitől egy családban mindenki egymásnak feszül és munkahelyén is körülötte  mindenki lefagy. Hajlamos rá, hogy érzelmeit elrejtse, elfojtsa, ezért ridegnek, keményszívűnek tünteti fel magát. Vegye észre hogy szeretet csak kölcsönösség alapján lehetséges. Fontos feladata megtanulni becsülni, de nem túlbecsülni a pénz értékét. Ha ez nem sikerül, túlzott félelmei lehetnek anyagi gondok tekintetében. Úgy érzi, túl sok pénzt szívnak el tőle. Nem indokolt pesszimizmusa tartósan legyengítheti. A pénztelenségtől való félelmétől szinte a hideg is kirázza. Ez  a két végletbe sodorhatja: vagy úrrá lesz rajta tékozló énje, vagy fösvénnyé válik, minden forint kiadása szinte testi fájdalommal jár neki. Igyekezzen alkalmazkodni embertársaihoz, valamint az életfeltételek által megszabott körülményekhez. A másokkal való kapcsolatok tekintetében legyen sokkal humánusabb, főleg a szegényekkel, elesettekkel szemben. 

A numerológus tanácsa: fejlesztendő területei munkavégzéssel, munkához való hozzáállásával kapcsolatosak. Dolgoznia kell a pénz lététől, illetve nemlététől való félelmein. Ne tépelődjön, bátran álljon ki önmagáért. Ne csak a felszínt kapargassa, bontakoztassa ki bátran  egyéniségét. Iszonyúan fontos hogy tanulja meg érzelmeit, a benne lévő elfojtott szeretetet kifejezni és átadni a körülötte élőknek.

Második példám  a 2019-ben toplistás fiúnevek 10. helyezettje: Dávid.

Mivel vezetékneved mindig adott és ahhoz választasz keresztnevet, az elemzés csak akkor hiteles, ha teljes nevedet  veszem górcső alá.

Dávidnak az elemzés időtartamára a  szintén elég gyakori Kovács vezetéknevet adom.

MELYEK AZOK A FEJLESZTENDŐ TERÜLETEK KOVÁCS DÁVID ÉLETÉBEN, MELYEK LEGYENGÍTIK ÉS NYOMASZTÓAN HATNAK RÁ – A HIÁNYZÓ BETŰSZÁMOK VIZSGÁLATA

Kovács Dávid nevének betűit behelyettesítve a Cheiro-féle számkulcs táblázatába, a hiányzó számokat vizsgálva megállapítottam,  hogy nevéből hiányzik az 5-ös és a 8-as számok segítő energiája. 

Hajlamos rá, hogy megvonjon magától minden olyan dolgot, amely számára az élet élvezetét jelentené. Kevés a képzelőereje és amíg nem kap egy pofont az élettől, csak ül a babérjain és nem hiszi el,  hogy bármilyen változás, fejlődés vagy új tapasztalatok megszerzése az előnyére válhat. Ne féljen és ne tépelődjön annyit. Égető szükség van rá. A munkájára, a jelenlétére. Higgyen magában és dolgozzon rajta tudatosan, hogy megtanulja a változáshoz, a fejlődéshez és az embertársaihoz való pozitív viszonyulást. Anyagi gondok tekintetében eltúlzott félelmek lehetnek rajta úrrá, a hideg is kirázza pénztelenségtől való félelmében. Indokolatlan kutyaszorítóban érezheti emiatt magát és nem tudja eldönteni, hogy félelmét pazarlással, vagy  eszetlen pénzszórással kompenzálja. Lássa be, hogy a pénz nem minden! Ha megtanulja megbecsülni, de nem indokolatlanul túlbecsülni a pénz meglétét és értékét, sosem fogja a hideg kirázni tőle. Így félelmei sem taszítják ellenkező végletekbe, anyagi felelőtlenségbe. Társas kapcsolatai terén forduljon őszinte figyelemmel embertársai felé, lássa meg és ne fordítsa el fejét, ha valakinek szüksége van a segítségére.

A numerológus tanácsa: Életének fejlesztendő területei  a pénzhez, pénzkezeléshez, a pénz kereséshez, pénzügyekhez való hozzáállása. Dolgozzon  önbizalma fejlesztésén, legyen ő a szemet szúró kivétel. Szeresse, becsülje és tisztelje magát annyira, hogy kishitűségét, visszahúzódását az élet teljes megismerésétől maga mögött tudja hagyni.

LEZÁRÁS

Talán nem is gyermeked a hibás, ha az élet valamely területén folyamatosan kudarcokba, nehézségekbe ütközik. Egy jó névválasztással szárnyakat adhatsz neki. Ha már legalább egyszer tépelődtél ezen a problémán, kérj egy névelemzést! Segítek neked, könnyebben tudj dönteni!  A többi úgyis rajta múlik. Az önismeret útján szorongás és pánikrohamok nélkül is elindulhatsz, nem kötelező folyton pofonokba rohannod.  

Ha pedig már meglévő neve elemzésére vagy kíváncsi, az életfeladata megismerése mellett tanácsot adok arra is, mely hiányosságokat kell fejlesztenie.